Ολοκληρωμένες Λύσεις Έξυπνων Συστημάτων
Τα προϊόντα που διαθέτει η Techzone στην Ελληνική αγορά αποτελούν ουσιαστικά μέρος ολοκληρωμένων και συνήθως εξειδικευμένων λύσεων, οι οποίες βασίζονται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας και απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις. Ακριβώς επειδή οι εφαρμογές μας είναι ιδιαίτερα καινοτόμες, είναι πρακτικότερο να αναλυθούν τα «πακέτα λύσεων» που μπορούμε να προσφέρουμε ανά κατηγορία πελάτη